CSP Corporate Sales Projects

Bottom up via operationele werklagen naar directie, een bewerkelijke methode nog erg vaak gehanteerd. Deze dienstverlening draait uw aanvliegroute om. Een top down benadering vanaf het hoogste niveau. De inspanning is lager, de effectiviteit hoger.